Cenník

 

Objednajte si naše služby na 0904 960 015
 

Hodinová sadzba

Každá začatá hodina práce

25€ za hodinu

Minimalna cena služby 

40€ 

Doprava

Doprava sa účtuje od sídla firmy v Bratislave, spiatočnú cestu u nás neplatíte

0,80€/km

Cenovú ponuku robíme:

Montáž kuchynskej linky

Položenie podlahy

K hodinovej sadzbe sa pripočítava použitý materiál

Parkovné uhrádza zákazník v prípade, že je platené

Zákazky, dlhšie ako jeden deň, sa platia na konci každého dňa

Nie sme platcami DPH

Stornovanie záväzne rezervovaného termínu musí klient oznámiť najmenej 24 hodín vopred, v opačnom prípade účtujeme klientovi poplatok 40 € 

Pracovník spoločnosti Grep s.r.o. môže odmietnuť vykonať prácu, ktorá je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo s dobrými mravmi, alebo v prípade, ak bezprostredne a vážne ohrozuje život alebo zdravie svoje alebo život a zdravie iných osôb